درباره من
کرمانج

سلام. همانطور که از نام درج شده در انتهای واژه های شناور این صفحه پیداست،‌کرمانج بودن هویت من است و من خود را به آن می شناسم. چند سالیست که با شعر درگیرم‌، با اینکه آیا شعر در این جامعه آنچنان کارکردی دارد؟ آیا شعر باید در خدمت مسائل جامعه باشد؟ و دقیق تر اینکه آیا مردمی که سال هاست هر روز فریب خورده اند و بازیچه بوده اند ، بار دیگر شعر می خوانند وشاعرانه زندگی می کنند؟ هیچگاه ادبیات و به خصوص شعر تا این اندازه برایم جدی نبوده است. و بی شک در جامعه ای که بسیاری از مردمش هر صبح به امید خفتن بیدار می شوند ، انگیزه داشتن وجدی بودن خود شعر است. ممنون که به شهر ما سر می زنید و گاهی اگر زمان ودیگر ملزومات براه بود نظر می دهید...
بایگانی
صفحات اختصاصی
 

دوتار

 

 

تصور کن

 

         پل می زنی به سال های دور

 

پیچاپیچی محو در غبار ثانیه های پر ز نور

 

و دره ای دهشتناک تر از غروب جمعه های خزیده در سکوت

 

                                                                  پشت روی و پیش روت!

 

 

تصور کن

 

    آن روز سخت را

 

        و بگو مرا در آن برهوت

 

                        چه چیز آرام خواهد کرد؟

       

 

 

        چیزی جز نوای دوتار تو؟!

٢٢/۴/١٣٨٩