درباره من
کرمانج

سلام. همانطور که از نام درج شده در انتهای واژه های شناور این صفحه پیداست،‌کرمانج بودن هویت من است و من خود را به آن می شناسم. چند سالیست که با شعر درگیرم‌، با اینکه آیا شعر در این جامعه آنچنان کارکردی دارد؟ آیا شعر باید در خدمت مسائل جامعه باشد؟ و دقیق تر اینکه آیا مردمی که سال هاست هر روز فریب خورده اند و بازیچه بوده اند ، بار دیگر شعر می خوانند وشاعرانه زندگی می کنند؟ هیچگاه ادبیات و به خصوص شعر تا این اندازه برایم جدی نبوده است. و بی شک در جامعه ای که بسیاری از مردمش هر صبح به امید خفتن بیدار می شوند ، انگیزه داشتن وجدی بودن خود شعر است. ممنون که به شهر ما سر می زنید و گاهی اگر زمان ودیگر ملزومات براه بود نظر می دهید...
بایگانی
صفحات اختصاصی
دوتار 2

برای مردی که شانه هایش در تلاش برای تراز کردن کفه های 1400 ساله شیعه و سنی خم شده است؛

 

پدرم

در شهری غریب چگونه...

    چگونه می خواهی با سلاحی 50 ساله

            تابویی 1400 ساله را در هم شکنی؟

سیگار به سیگار

   به آتش می کشی مجرایی را که

                        می تواند...

                            به آتش بکشد جهانی را

دو تارت را تکیه بده

  تکیه به دیوار

       تا شلیک پنجه هایت

                  بر گرده چوبینش

                               فضای متعصب خانه ی همسایه را

                                                           در هم شکند...

دو تارت را به سر زمین من ، بیاور

   آنجا سیل های فصلی

   تمام غصه هایت را

       با عصیانی گل آلود

                          می بلعد

و اکسیر حبابهایش

     تفسیر تازه ای از شعر زندگی

                             قلم می زند

 

با من بیا ...