و یک کار قدیمی...

فهم من از این دنیا

همه با این دو چشم عاشق است

رندی نکرده باشم باید بگویمت:

عاشق تو شدن برای من هم توهم است!

توهم شیرین و نشئه کننده ای

که درد های دلم را مسکن است...

/ 1 نظر / 12 بازدید
کانی

چه توهم خوبی... بنویس بنویس بنویس . . .