و یک کار قدیمی...

فهم من از این دنیا

همه با این دو چشم عاشق است

رندی نکرده باشم باید بگویمت:

عاشق تو شدن برای من هم توهم است!

توهم شیرین و نشئه کننده ای

که درد های دلم را مسکن است...

/ 2 نظر / 183 بازدید
کانی

چه توهم خوبی... بنویس بنویس بنویس . . .

bientehatarin76

نبودنت را به اغوش کشیده ام دیوانه وار دست به دامان واژه های غم شده ام کاش میشد به سان سرگردانی ژنده پوش که از گذرگاهی نمناک میگذرد قدم به خیابان های شلوغ خیالت میگذاشتم و به یادگار غباری از دوش میتکاندم و ارام ارام در افق خیابان دور میشدم کاش حداقل به مانند غباری که به نسیمی رخت برمیبندد در کوچه پس کوچه های قلبت مینشستم من ان غبار نشسته بر لب پنجره ام که با اشک چشم خودم نیست شدم. غباری که خیالبافانه میخواست در دریای دل تو گرد بادی به پا کند اما غبار همیشه غبار است نه بیشتر وبلاگت رو دنبال میکنم پسر دایی