پست های ارسال شده در شهریور سال 1389

زنده ماندن

عاشق ترانه هایم هستم عاشق بوییدن خاک باران خورده                                  از گونه هایم عاشق این تردیدم                              تردید مردد از ... ها آه ترانه هایم بوی ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 57 بازدید