وسوسه ی پرواز

خاموش باش مرغک دریایی!       بگذار در سکوت بماند شب            بگذار در سکوت بجنبد موج                 شاید که در سکوت سرآید تب!                                                              ا.بامداد
/ 0 نظر / 64 بازدید
مهر 92
1 پست
دی 91
1 پست
مرداد 91
2 پست
تیر 91
1 پست
بهمن 90
1 پست
آذر 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
1 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
1 پست
مهر 89
1 پست
شهریور 89
1 پست
مرداد 89
2 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
2 پست
اسفند 88
2 پست
بهمن 88
1 پست
دی 88
2 پست
آذر 88
2 پست
آبان 88
4 پست
مهر 88
2 پست
شهریور 88
9 پست
عشق
2 پست
دل
1 پست
عاشقی
1 پست
توهم
2 پست
آتش
1 پست
برگ
1 پست
جهنم
2 پست
پاییز
1 پست
قلب
3 پست
موی_سپید
1 پست
شهر
2 پست
پیری
1 پست
پدر
2 پست
شیعه
1 پست
سنی
1 پست
دوتار
2 پست
تولد
2 پست
خانه
1 پست
کتاب
2 پست
شاعر
2 پست
گل
1 پست
حافظ
1 پست
یاران
1 پست
کرمانج
1 پست
غلط
1 پست
زندگی
3 پست
دکتر
1 پست
نبض
1 پست
سکوت
4 پست
سیگار
1 پست
نسل
1 پست
نان
2 پست
شاعرانه
1 پست
شراب
1 پست
انگور
1 پست
سی_سال
1 پست
باغ
1 پست
بهار
2 پست
جوانی
2 پست
گلایه
1 پست
اشک
1 پست
مرگ
5 پست
میزبان
1 پست
قران
1 پست
آبی
1 پست
نهال
1 پست
فاضلاب
1 پست
چشمه
2 پست
منجی
1 پست
پادگان
1 پست
ترانه
1 پست
باران
2 پست
مسکن
1 پست
شعر_من
1 پست
دلقک
1 پست
تاریکی
1 پست
کانی
2 پست
نور
2 پست
برهوت
1 پست
فلسفه
1 پست
خدا
2 پست
عمر
1 پست
فقه
1 پست
عید
1 پست
نفت
1 پست
خـــــون
1 پست
نقاب
1 پست
فریاد
2 پست
برگ_سبز
1 پست
پرواز
2 پست
شب
2 پست
غزل
1 پست
آزادی
4 پست
تب
1 پست
موج
1 پست
امید
2 پست
یاس
1 پست
نفس
1 پست
حسرت
1 پست
سپیده
1 پست
اندیشه
2 پست
آدم
1 پست
ستاره
1 پست
خورشید
1 پست
تنهایی
1 پست

Whoops, looks like something went wrong.