# تب

وسوسه ی پرواز

خاموش باش مرغک دریایی!       بگذار در سکوت بماند شب            بگذار در سکوت بجنبد موج                 شاید که در سکوت سرآید تب!                                                              ا.بامداد
/ 0 نظر / 64 بازدید