# ترانه

زنده ماندن

عاشق ترانه هایم هستم عاشق بوییدن خاک باران خورده                                  از گونه هایم عاشق این تردیدم                              تردید مردد از ... ها آه ترانه هایم بوی ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 57 بازدید