# کتاب

شعور شعر

همراه آشور، ماد و پارس غوطه ور در کُرد بودنم انبان به انبان            نفرت انباشته ام                            از تازاندنت                                      در خانه غمگینِ ترم   یک ... ادامه مطلب
/ 14 نظر / 13 بازدید